Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011

That's why I am afraid...


You say you love rain,
But you look for a shelter when it rains
You say that you love the sun,
But you find a shadow spot when the sun shines
You say you love the wind,
But you close your windows when wind blows
This is why I am afraid, you say you love me too